GELATIN MEASURE AND HOW TO USE GELATIN

GELATIN MEASURE  AND HOW TO USE GELATIN

เจลาติน มี 2 ชนิด คือแบบแผ่น และแบบผง

ตารางเปรียบเทียบปริมาณเจลาตินแบบต่างๆ
เจลาติน 2 แผ่นเล็ก เท่ากับ 1 แผ่นใหญ่
เจลาติน 2 แผ่นเล็ก เท่ากับ เจลาตินผง 1 ช้อนโต๊ะ
เจลาติน 2 แผ่นเล็ก ใช้แทนผงวุ้น 1 ช้อนชา

เจลาติน 1 แผ่นใหญ่ เท่ากับ เจลาตินผง 2.5 กรัม

การใช้เจลาติน และคุณสมบัติ ความแตกต่างระหว่างเจลาตินและผงวุ้น
เจลาติน ต้องผสมหรือแช่ในน้ำเย็น และนำไปละลายในน้ำร้อน  แต่ผงวุ้นผสมในน้ำร้อนได้เลย
เจลาติน จะต้องทำการบูมก่อนใช้ทุกครั้ง  ผงวุ้นนำไปใช้ได้เลย
เจลาตินให้ความหยุ่น (เจลลี่)  แต่ผงวุ้นให้ความแข็ง (วุ้นทั่วไป)
เจลาตินแข็งตัวด้วยความเย็นแต่คลายตัวเมื่อเจออากาศร้อน แต่ผงวุ้น เจออากาศร้อนก็ไม่คลายตัวยังคงความแข็ง
เจลาตินนำแช่แข็งได้ เมื่อออกจากช่องแช่แข็ง ทิ้งไว้สักครู่จะคืนความหยุ่นเหมือนเดิม แต่ผงวุ้นไม่สามารถแช่แข็งได้ ถ้าแช่แข็งจะทำให้เสียคุณสมบัติและไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้
เจลาตินทำมาจากพืช หรือสัตว์ แต่ผงวุ้นทำจากสาหร่าย

การบูมเจลาติคือ การเอาเจลาตินแช่น้ำ เพื่อทำให้อิ่มน้ำก่อนนำมาใช้
ส่วนใหญ่ปริมาณน้ำต่อเจลาตินที่ใช้ จะเป็นอัตราส่วน น้ำ 5 ส่วน ต่อ เจลาติน 1 ส่วน

No comments: